1. Genel

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Özel Mersin Sağlık Ambulans Servisi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirme yapma yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi size sunabilmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, çeşitli kanallarla ve yasal yollardan toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sunmak, sizinle iletişime geçmek, pazarlama ve reklam faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak gibi amaçlarla işlenebilmekte ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’dan Kaynaklı Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak için bizimle yazılı olarak veya KVKK’nın kabul ettiği diğer yollarla iletişime geçebilirsiniz.

5. İletişim Bilgileri

Her türlü soru, görüş ve düşünceleriniz için bizimle [info@mersinambulans.com] adresinden veya Çavuşlu, Gözne Cd. No:106 D:108 A, 33010 Toroslar/Mersin adresinde bulunan ofisimizden iletişime geçebilirsiniz.